Umělá inteligence AI: Přítel nebo nepřítel lidstva?

12/06/2023

Vliv umělé inteligence ( AI ) na lidskou rasu, její znalosti a vnímání reality bude velmi brzy obrovský. To slýcháme v mediích. Větřina z vás již s AI pracuje.  Tento Blog byl napsán s použitím AI.  AI text je v tomto Blogu na rozlišení v modré barvě.

Jak funguje AI?

Můžeme si ji představit jako velký mozek, který vnímá svět přes data, která mu nabídneme.

AI má vstupní data, mozek=program /neuronová síť a výstupní data.

Vytváření oblaku vstupních informací, jejich identifikace, označování (popis co je co) a třídění je v tuto chvíli prováděno lidmi. Také filtrování informací (cenzura). Tyto informace slouží jako vstup do AI. Potom začnou pracovat programy -algoritmy. Výsledkem je výstupní informace, já ji budu nazývat umělá realita.

Umělá realita (t.j. odpovědi generované pomocí AI) se nyní odvozuje z průměru statistických dat (vstupních informací). Výstupní informace tedy poskytují zjednodušený, politicky korektní, cenzurovaný pohled na náš okolní svět. Zjednodušování reality (nebo zkreslené vnímání) se zrychluje a bude nadále čím dál rychlejší.

Velmi brzy budou data zásobující AI pocházet ze samotné AI častěji než vstupní data ověřena člověkem. Proto je velmi důležité nepřestat myslet kriticky, nezbavovat se knih. Ty se stanou velmi cenným zdrojem informací pro budoucnost

AI se bude snažit co nejvíce o společensky přijatelnou odpověď na vaše dotazy. Nebude podporovat rasismus, diskriminaci, bezpráví. Zní to hezky, nicméně v důsledku nám bude říkat politicky korektní informace, informace zmanipulované výrobcem a provozovatelem programu AI .

Právě jsem viděla holandský investigativní televizní pořad, který toto vysvětloval. Podíváme se, kde bere AI západního světa svoje  vstupní informace. 

Programy a algoritmy jsou asi v rukou velkých hráčů, tam nebyl přístup pro žurnalisty. O tom TV program nepojednával.

Nicméně TV reportáž se zaměřila na to, jaké vstupní informace AI používá. Informace  > = text , obrázek ,film nebo hudba < je odvozená od zdrojů z digitalizovaných knih a internetu. Dále informace prochází filtrem a je označena = dostává jméno.

  • Filtrování vstupních dat = čti cenzura (např. obsahu internetu ) se provádí m.j. v Keni, kde jsou obrovská datová centra a lidé pracují za 2 eura/hodinu. Zde filtrují nepříjemné a nežádoucí zážitky jak v textu či obraze, filmu jako násilí, sebevraždy, sebepoškozování, (dětskou) pornografii, stětí hlavy IS atd. Je tedy jednoduché filtrovat i nepohodlné názory, politiku atd.
  • Jiné centrum =ukázali pracoviště v Irsku =´označuje / mění popis některých informací, obrázků a činí je >politicky korektními<.

PRÁCE s AI

Z medií je známý např. program AI jménem CHATGPT, který smysluplně odpoví na otázky. Každý čověk s přístupem k internetu může už nyní s AI pracovat. Pravděpodobně jste to též zkusili.

AI vám může napsat báseň, článek na dané téma, odpovědět na dotazy, dát recept, komponovat hudbu, poradit s technickými problémy, vytvořit obrázek à la van Gogh, či fotografii podle zadání. Umí kombinovat informace a být kreativní. Může si s vámi povídat a vykládat vtipy.

PRAXE JAK POUŽÍVAT AI:

Otevřete internetový prohlížeč BING a dostanete hned možnost zadat příkaz AI nebo

běžte v jiném prohlížeči na stránku https://openai.com/blog/chatgpt

ZADALA JSEM V BING TENTO ÚKOL AI Vylepši tento text v hnědé barvě v češtině ( text je překlad z angličtiny Google překladače. Jak víme, Google překlad není optimální.)

končím slovy izraelského vědce , historika, spisovatele a filosofa Yuval Noah Harari, autora knih jako :21 lekcí pro 21. století nebo Sapiens.

Za posledních pár let se objevily nové nástroje AI, které ohrožují přežití lidské civilizace z nečekaného směru. AI získal některé pozoruhodné schopnosti manipulovat a generovat jazyk, ať už pomocí slov, zvuků nebo obrázků. ai se tak naboural do operačního systému naší civilizace. Jazyk je látka, ze které se skládá téměř celá lidská kultura.

Na nejzákladnější úrovni není umělá inteligence jako žádný nástroj v historii lidstva. Všechny předchozí nástroje v historii lidstva, které jsme vynalezli, nám pomohly, protože rozhodnutí o tom, jak tyto nástroje používat, vždy zůstávalo v lidských rukou," dodal Harari. "Když vynalezneš nůž, rozhodneš se, jestli ho použiješ k vraždě, nebo k záchraně života při operaci nebo krájení salátu. Nůž nerozhoduje.

Umělá inteligence je "první nástroj v historii lidstva", který může sám rozhodovat o svém vlastním použití a o životě lidí.

AI mi hned napsala tento zrevidovaný text

Ahoj, zde je jedna z možností opravy původního textu

Zakončím slovy izraelského vědce, historika, spisovatele a filosofa Yuvala Noaha Harariho, autora knih jako 21 lekcí pro 21. století nebo Sapiens.

V posledních letech se objevily nové nástroje AI, které představují hrozbu pro lidskou civilizaci z nečekaného směru. AI získala některé úžasné schopnosti manipulovat a vytvářet jazyk, a to jak pomocí slov, tak zvuků nebo obrázků. AI se tak dostala do operačního systému naší civilizace. Jazyk je materiál, z něhož je utkána téměř celá lidská kultura.

Na nejzákladnější úrovni se umělá inteligence liší od jakéhokoli nástroje v historii lidstva. Všechny předchozí nástroje, které jsme vynalezli, nám sloužily, protože rozhodnutí o tom, jak je použít, bylo vždy na nás," řekl Harari. "Když vynalezneš nůž, ty rozhoduješ, jestli ho použiješ k vraždě, k záchraně života při operaci nebo k nakrájení salátu. Nůž nerozhoduje."

Umělá inteligence je "první nástroj v historii lidstva", který může sám určovat své použití a ovlivňovat životy lidí.

Podle mého názoru je výsledek AI mnohem lepší než Google překladač. Proto se AI nebojte a vyzkoušejte ji. Uvidíme, jestli i v budoucnosti dokážeme AI ovládat. Zatím můžeme těžit z její současné pomoci při intelektuálních činnostech.  

Zadala jsem AI úkol, navrhout citát na konec tohoto BLOGU. Zde jsou její odpovědi

  • Závěrem bych chtěla citovat slavného fyzika Stephena Hawkinga, který řekl: "AI může být buď nejlepší, nebo nejhorší věc, která se kdy lidstvu stala. Musíme být připraveni na obě možnosti." Doufejme, že zvolíme tu lepší.
  • AI je fascinující a zároveň děsivá. Je to jako otevřít Pandořinu skříňku a nevědět, co z ní vyletí. Možná bychom měli poslouchat rady jednoho z nejznámějších robotů v historii literatury, R.U.R. od Karla Čapka, který řekl: "Nevytvářejte nic, co nemůžete ovládat."
  • AI je nezvratný trend, který nám nabízí mnoho příležitostí i výzev. Je na nás, abychom ho využili k dobru a ne k zlu. Jak řekl Albert Einstein: "Není důležité, jak moc je inteligentní člověk, ale jak je člověk dobrotivý."
  • AI je obor, který se neustále vyvíjí a překonává naše očekávání. Je to jako jít do neznáma a objevovat nové světy. 
  • AI je zábavná a kreativní. Je to jako hrát si s legem a stavět si své vlastní hračky. Jak řekl jeden z otců AI, John McCarthy: "AI je pokus o pochopení inteligence tím, že se ji snažíme napodobit." A jak víme, napodobování je nejupřímnější formou lichocení.

  

11/8/2023

Denně s ní pracuji. Je supr. 

Chtěla jsem vysvětlit novy experiment z fyziky nejlepe v češtině a tak jsem ji dala příkaz " vysvětli mi pojem : evidence for the time dilation in the direction of the motion comes from the cosmic muon experiments. A AI mi napsala A4 popis experimentu i se vzorečky.  zde odpověď  Pojem "evidence for the time dilation in the direction of the motion comes from the cosmic muon experiments" znamená, že existují experimentální důkazy pro to, že čas se zpomaluje pro pohybující se objekty vzhledem k nehybnému pozorovateli. Tento jev je předpovězen teorií speciální relativity, kterou navrhl Albert Einstein.

Jedním z experimentů, které potvrzují tento jev, je pozorování kosmických mionů. Miony jsou elementární částice, které vznikají při srážkách kosmického záření s atmosférou Země. Miony mají velmi krátkou dobu života, asi 2,2 mikrosekundy, a pak se rozpadají na jiné částice. Pokud by se pohybovaly rychlostí světla, mohly by za tu dobu urazit asi 660 metrů. To by znamenalo, že by se většina mionů rozpadla ještě ve vysokých vrstvách atmosféry a nedostala by se na povrch Země.

Avšak pozorování ukazují, že na povrch Země dopadá mnohem více mionů, než by se dalo očekávat podle jejich doby života. To je proto, že miony se pohybují téměř rychlostí světla (asi 0,98 c), a proto pro ně platí časové zpomalení. To znamená, že pro pozorovatele na Zemi se zdá, že jejich hodiny běží pomaleji než jeho vlastní hodiny. Pro pozorovatele na Zemi se tedy zdá, že doba života mionů je delší než 2,2 mikrosekundy. Díky tomu mají miony více času na to, aby dosáhly povrchu Země, než se rozpadnou.

Pokud bychom chtěli spočítat, jak dlouhá je doba života mionů pro pozorovatele na Zemi, museli bychom použít vzorec pro časové zpomalení:

t′=t1−c2v2​​

kde t′ je doba života mionů pro pozorovatele na Zemi, t je doba života mionů ve vlastním referenčním systému (2,2 mikrosekundy), v je rychlost mionů (0,98 c) a c je rychlost světla. Dosazením do vzorce dostaneme:

t′=2,2×10−61−(3×108)2(0,98×3×108)2​​           t′=2,2×10−61−0,9604        t′=2,2×10−6×0,1995    t′=4,39×10−7

To znamená, že pro pozorovatele na Zemi je doba života mionů asi 4,39 mikrosekundy. To je skoro dvojnásobek jejich vlastní doby života. Díky tomu jsou schopny urazit delší vzdálenost a dosáhnout povrchu Země.

Doufám, že jsem vám pomohl pochopit tento zajímavý fyzikální fenomén. Pokud máte další otázky nebo potřebujete inspiraci pro nějaký projekt, neváhejte se zeptat. Jsem tu pro vás. 😊