Lodí po Nilu 2021

SEDÍM NA LODI

  A CO BYLO DÁL?

ES GEHT WEITER

ZASE TA ŘEKA

LIDI

 TUŠENÍ PYRAMID. FATA MORGANA A KONEC NILU

 POLITICKY NEKOREKTNÍ PRŮVODCE, DETEKTIVKA, BUTLER a PYRAMIDY